Khamis, 27 Januari 2011

ciri2 kepimpinan islam

Kepimpinan adalah suatu seni muamalah yang bertabiat kemanusiaan, yang dengan kepimpinanlah kita mampu mempengaruhi manusia ke arah satu-satu matlamat.


Islam meletakkan persoalan kepimpinan sebagai persoalan yang sangat besar. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyentuh persoalan kepimpinan samada secara langsung mahupun tidak. Persoalan kepimpinan diletakkan sangat tinggi di dalam Islam, hinggakan pemimpin yang berlaku adil dijanjikan Allah kemuliaan yang sangat besar.

Sabda Nabi SAW sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Tirmizi :
"Orang yang paling disayangi oleh Allah pada hari kiamat dan paling rapat kedudukannya dengan Allah kelak ialah para IMAM YANG ADIL".

Dan begitulah sebaliknya pula bagi pemimpin yang tidak berlaku adil dan khianat dalam melaksanakan amanah, dijanjikan dengan azab siksaan dan kemurkaan Allah SWT.

Sabda Nabi SAW, daripada Ma’qal bin Yasar RA :
“Tidak ada seorang hamba yang Allah menyerahkan kepadanya urusan rakyat kemudian dia mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan HARAM ke atasnya Syurga”

Bahkan, kepimpinan di dalam Islam, tidak hanya terbatas kepada jawatan-jawatan khusus atau pangkat-pangkat tertentu. Falsafah kepimpinan Islam juga, tidak terbatas kepada pentafsiran-pentafsiran sempit para akademis dan bijak pandai Barat. Islam tidak mengehadkan kepimpinannya hanya kepada organisasi dan jawatan. Tanpa jawatan dan kedudukan, seorang Mukmin yang memahami agamanya, boleh sahaja menjadi pemimpin yang agung.

Kepimpinan adalah mengenai pengaruh. Kepimpinan Islam adalah mengenai kemampuan mempengaruhi manusia untuk berada di landasan Islam yang sebenarnya. Manakala pengaruh adalah hubungan kita dengan seseorang dan hubungan tersebut memberi bekas kepadanya. Justeru, kepimpinan Islam, selain daripada bermakna cara-cara memimpin mengikut aturan Islam, juga membawa makna, kemampuan seseorang Mukmin untuk mempengaruhi persekitarannya (manusia dan suasana) supaya ‘terpengaruh’ dengan Islam.

Apabila berbicara soal kepimpinan, kita mestilah memahami betapa besarnya perkaitan dan kedudukannya pada Islam. Justeru, terdapat beberapa perkara yang perlu kita fahami sejelas-jelasnya:

Pertama, bahawa Islam itu adalah agama Jemaah, agama Kumpulan.
Usaha-usaha besar dan penting di dalam Islam adalah secara berjemaah. Misalnya, Solat. Bukankah solat yang terbaik, dan sangat-sangat ditekankan Baginda Nabi SAW ialah solat secara berjemaah?

Sabda Nabi SAW sebagaimana yang dilaporkan Imam Bukhari :
“Solat BERJEMAAH terlebih afdhal berbanding solat berseorangan sebanyak 27 darjat”

Manakala, as-Syahid Syeq Qutb, di dalam Tafsir Fi Zhilalil Quran (yang sebahagian besarnya dikarang sewaktu as-Syahid terpenjara di sebalik jeriji besi kerajaan taghut yang zalim Mesir, di bawah pemerintahan kuku besi Jamal Abdul Nasser), menegaskan bahawa perlunya wujud satu jemaah atau thaifah (kumpulan) untuk menjalankan amanah Amar Maaruf dan Nahi Munkar sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surah Ali-Imran ayat 104 :

“Dan hendaklah ada di antara kamu satu PUAK/KUMPULAN yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyeru berbuat segala perkara yang baik serta melarang segala perkara yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya”

Dan untuk lebih jelas lagi, Islam adalah agama yang menuntut ummat untuk bersatu di dalam jemaah berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa’ie dan Ibnu Hibban (menurut al-Hakim, dikira sahih menurut syarat Imam Bukhari) :

“Barangsiapa yang memisahkan dirinya daripada Jemaah sekadar sejengkal, sesungguhnya ia telah menanggalkan Islam daripada lehernya, sekalipun ia bersembahyang, berpuasa dan menyangka dirinya seorang Islam”

Lalu, SA Umar al-Khattab menegaskan perkaitan antara Jemaah dan Kepimpinan sebagaimana kata-katanya yang masyhur, yang diceritakan oleh Imam Bukhari :

“Tidak (tertegak) Islam tanpa adanya JEMAAH, tidak (berdirinya) jemaah melainkan dengan KEPIMPINAN (Qiyadah) dan tidak (bermaknanya) kepimpinan tanpa ketaatan”

Kedua, bahawa seorang Muslim (tetaplah) mesti memimpin, sekurang-kurangnya memimpin sebuah rumah tangga ataupun setidak-tidaknya, dirinya sendiri.

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :
“Setiap kamu adalah penggembala (PEMIMPIN), dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya ”.

Kepimpinan adalah Fitrah. Menolak kepimpinan bererti melanggari Fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT. Hal ini tidak perlu diperjelaskan lagi. Tiada siapa yang menolak atau berjaya menolak kepentingan persoalan kepimpinan dalam kehidupan.

Ketiga, bahawa orang-orang Islam mestilah berikat dengan kepimpinan meskipun di dalam urusan yang kelihatan kecil.

Sabda Nabi SAW :
“Apabila keluar musafir oleh tiga orang hendaklah mereka melantik salah seorang daripadanya menjadi KETUA

Keempat, bahawa kepimpinan adalah amanah. RasuluLlah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar yang direkod oleh Imam Muslim :

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah sedangkan (kepimpinan) adalah satu amanah pada hari Kiamat merupakan satu kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan menunaikan kewajipannya dengan sebaik-baiknya”

Kelima, bahawa Islam telah meletakkan kaaedah-kaedah yang tertentu, syarat-syarat tertentu supaya kepimpinan Islam dapat diisi dengan sebaik-baik yang boleh. Para Ulama’ membuat penelitian yang rapi dan teliti yang diletakkan ke atas calon kepimpinan.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Qasas, ayat 26 :
“...sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang KUAT lagi AMANAH

Firman Allah SWT di dalam Surah Yusuf, ayat 55 :
“Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir) kerana Sesungguhnya aku adalah orang yang PANDAI MENJAGA (Amanah), dan BERPENGETAHUAN

Telah kita ketahui bahawa, kepimpinan adalah amat penting, dan juga merupakan amanah yang amat besar, apatah lagi memimpin ummat kepada Islam hakiki. Sebarang kesilapan ataupun kecuaian, hanya akan menatijahkan kesan yang amat buruk dan dahsyat, menjadi bencana kepada ummat keseluruhannya.

Para Ulama’ dan Fuqaha’ telah memberikan panduan yang secukup-cukupnya kepada kita, di antaranya ialah, tidak harus dipilih pemimpin melainkan daripada kalangan mereka yang :

1. Lelaki

2. Muslim, baligh dan berakal

3. Ilmu yang mencukupi (munasabah pada tanggungjawab/jawatan/peranan/fungsi)

4. Adil

5. Yang bebas (bukan hamba)

Syarat-syarat ini telah diperketatkan lagi dengan beberapa perkara dan diperkemaskan lagi tafsiran-tafsiran syarat di atas, menurut jawatan/peranan yang dikehendaki. Para Ulama’ juga menerangkan bahawa, oleh kerana pemimpin bagi ummat Nabi Muhammad SAW, adalah penyambung perjuangan dan kepimpinan Baginda Nabi SAW, maka syarat-syarat amanah, fathanah, siddiq dan tabligh mestilah dipunyai oleh kepimpinan Islam.

Di sana pula, ada syarat-syarat yang lain yang mesti diambil perhatian, iaitu keahlian/kebolehan yang baik, dari segi kepakaran pengalaman dan lainnya, ditambah dengan syarat kesempurnaan anggota pancainderanya yang lima.

Oleh kerana menjadi pemimpin, ertinya berkuasa, dan kekuasaan yang ada hendaklah digunakan kepada kebajikan semata-semata dan seorang Pemimpin Islam mestilah baik dan selamat daripada sifat tamak haloba. Dan kepimpinan itu mestilah menjauhi daripada segala yang boleh meragukan.

Menyedari hakikat bahawa kepimpinan ialah merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar serta mengggerunkan, maka, para Ulama’ telah meletakkan sifat-sifat yang tertentu yang sepatutnya ada pada seorang Pemimpin. Ini kerana, pemimpin ialah contoh ikutan atau qudwah kepada anggota dan orang lain. Manakala, contoh ikutan terbaik untuk seseorang pemimpin ialah diri RasuluLlah SAW sendiri.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Ahzab, ayat ke-21 :
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) RasuluLlah itu suri teladan yang baik bagimu, (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (berIman kepada) hari Kiamat dan dia banyak menyebut (mengingati) Allah”

Di sana terdapat beberapa ciri-ciri, sifat dan akhlak yang perlu ada pada seseorang Pemimpin :

1. Ikhlas kepada Allah dan benar-benar mahu keRedhaanNya dalam setiap gerak kerja. Tanpa Ikhlas, maka sia-sialah segala usaha dan tidak dipandang Allah SWT kelak, dan hendaklah juga dibersihkan daripada sifat, riya’, ‘ujub, mahukan kedudukan pangkat dan sanjungan.

2. Fikiran yang cerdas, bijaksana, pengalaman dan pengetahuan yang luas, cepat memahami masalah, tidak pelupa, tidak buntu waktu gawat.

3. Tenang, tidak pemarah, bertimbang rasa, pengasih dan lemah lembut.

Bukankah SA Umar bin Abdul Aziz begitu hebatnya pemerintahannya, sedangkan baginda memerintah dalam jangka masa yang cukup singkat, tidak lain kerana 2 asas penting yang dipegangnya. Pertama, berIman dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT, mengetahui bahawa kita hanyalah Khalifah Allah yang diberi amanah untuk menegakkan agama dan mengurus dunia dengannya. Kedua, rasa bertimbang rasa, pengasih dan lemah lembut yang sangat tinggi yang ada pada baginda.
Baginda pernah bertitah, “Apakah yang akan aku jawab pada Allah, andai kiranya ada keldai di Baghdad yang kakinya terperosok ke dalam lubang jalan yang rosak, akibat kelalaian aku melaksanakan amanah..”

4. Berani dan bermaruah, tidak penakut, tidak pula gopoh. Sebaik-baik keberanian adalah yang berterus terang di atas kebenaran dan sanggup menyembunyikan rahsia yang diamanahkan padanya, mengakui kesalahan kiranya dia bersalah dan menginsafi diri sendiri.

5. Bercakap benar apa jua keadaan. Supaya sifat ini terjaga, seorang pemimpin hendaklah hormat menerima dan menyampaikan berita yang diterima.

6. Sifat Tawadhu’ dan merendah diri terhadap orang-orang Mu’min.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Maidah, ayat ke-54 :
“..kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, Dia menyintainya dan mereka menyintaiNya, mereka bersikap lemah lembut, merendah diri kepada orang yang berIman, dan bersikap keras, tegas kepada orang-orang Kafir.. ”

7. Menunaikan janji.

8. Sabar. Kerana perjalanan Da’wah adalah perjalanan yang tersangat panjang, yang mestilah dipimpin oleh Mukmin yang tinggi sabarnya dan cekal menempuh jalanan perjuangan.

Firman Allah SWT, di dalam Surah Ali-Imran, ayat ke-200 :
“Wahai orang-orang berIman, bersabarlah, dan pertahankanlah kesabaran serta tetaplah di pengkalan dan bertaqwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu berjaya”

Pada hakikatnya, masih banyak ciri-ciri yang perlu ada pada kepimpinan Islam, termasuklah ciri-ciri atau akhlak Umumi Muslim yang dituntut ke atas seorang pemimpin Islam. Antaranya, ihsan kepada golongan yang lemah, memelihara silaturrahim, memuliakan anak yatim dan yang miskin, pemalu, menjauhkan diri daripada berkata-kata secara kasar, menguasai teknik berpidato dan menarik perhatian, menjauhkan diri daripada perkara bidaah dan syubhah, melazimi amalan Sunnah, berwaspada, bertimbang rasa, tidak memberat-beratkan atau terlalu cuai dan sebagainya lagi.

Kesemua ini adalah amat penting ke atas seseorang kepimpinan Islam. Kerana kedudukan pemimpin Islam terutamanya di dalam harakah Islam adalah amat tinggi.

Telah berpesan Imam Hassan al-Banna, di dalam Risalah Taalim, “yang saya maksudkan dengan Thiqah ialah keyakinan seorang Jundi (pendakwah)  kepada Qiyadi (pemimpin) nya pada kemampuan dan keikhlasannya, dengan keyakinan yang mendalam sehingga akan lahirnya perasaan kasih, penghargaan, penghormatan dan ketaatan”

Kata as-Syahid lagi “Qiadah merupakan sebahagian daripada Da’wah. Da’wah tidak akan wujud tanpa Qiadah. Kekuatan sistem jemaah, kekemasan strateginya, kejayaannya menuju matlamat dan keupayaannya menghadapi segala bentuk halangan serta kesusahan bergantung kepada sejauh mana timbal balik Thiqah di antara Qiadi dan Jundi”

“Dalam Da’wah, qiadah mempunyai hak seorang bapa dari sudut ikatan hati, hak seorang Ustaz dari sudut memberi ilmu, hak seorang Syeikh dari sudut pendidikan Rohani dan hak seorang pemimpin di sudut siasah dan polisi umum Da’wah, da’wah kita merangkumi semua makna-makna ini”

Justeru, atas kedudukan yang sebegini tinggi, yang diamanahkan kepada Kepimpinan, maka tidak wajarlah amanah kepimpinan diletakkan pada orang-orang yang tidak amanah dan layak.

WaLlahu’alam..daripada subhan maahad muhammadi lelaki

Ahad, 23 Januari 2011

syi ah ajaran sesat yang dilindungi

Syiah atau Shi'a (شيعى) Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dan mendakwa Ahlul Bait yang disebut dalam Surah 33 Ayat 33 al-Quran, merujuk kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Pendapat golongan ini, Ali sepatutnya menjadi pemimpin pertama umat Islam (Amirul Mo'mineen) selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat kerana Nabi s.a.w. sendiri mewasiatkan Ali sebagai Mawla selepas baginda (Ghadir Khum)). Pebalahan pendapat tentang penganti rasulullah inilah yang memecahkan umat islam kepada dua golongan iaitu golongan terbesar ialah Sunni yang tidak mengutamakan Ali dan golongan yang kedua terbesar dalam Islam, Syiah.

Syiah juga macam sunni, berpecah kepada beberapa golongan dan 3 golongan besar ialah Syiah Imam Duabelas atau Imamiyyah/Ja'fariyyah yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq. Golongan Syiah yang lebih kecil termasuklah Ismailiyyah, Zaidiyyah dan Syiah Imam Bertujuh. Alawiyyah dan Druze juga menganggap diri mereka Syiah meskipun mereka tidak sentiasa diiktiraf oleh Syaih lain. Tarikat-tarikat Sufi beraliran Syiah termasuklah Tarikat Alevi, Bektashi Hamadani dan Fatimid. Dua puluh peratus dari penduduk Turki adalah mengikut tarikat Alavi sementara Lubnan dan Siria pula mempunyai bilangan besar golongan Druze dan Alawi.


Pergerakkan Hizbollah di Lubnan juga adalah dari golongan Syiah Imam Duabelas.


Apapula pandangan Syiah mengikut orang Syiah sendiri? Mereka juga ada hujah tentang kebenaran aliran mereka anuti. Seperti dakwaan mereka perkataan Syiah (mufrad) disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur'an dan ia memberi erti golongan atau kumpulan;pertama dalam Surah as-Saffat: 83-84, firman Tuhan yang bermaksud,"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya (golongannya), ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci".
Kedua,dalam Surah Maryam: 69, firman Tuhan yang bermaksud,"Kemudian pasti Kami tarik dari tiap-tiap golongan (Syiatihi) siapa antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah".

Ketiga dan keempat adalah Surah al-Qasas: 15, firman Tuhan yang bermaksud,"Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya dalam kota itu dua orang lelaki yang berkelahi; yang seorang dari golonganya (Syiatihi) (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (Syiatihi) meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya".

Dalam hadith Hadith Nabi SAW merke dakwa di sebebut lebih dari tiga kali, antaranya disebut oleh Imam as-Suyuti dalam tafsirnya Durr al-Manthur, Beirut, Jilid 6, hal.379 - Surah al-Bayyinah, Nabi SAW bersabda:"Wahai Ali, engkau dan Syiah engkau (golongan engkau) di Hari Kiamat nanti keadaannya dalam redha dan diredhai", dan sabdanya lagi:"Ini (Ali) dan Syiahnya (golongannya) (bagi) mereka itulah yang mendapat kemenangan di Hari Kiamat nanti".

Bagi Ulamak-ulamak Sunnah, ada beberapa sebab mengapa Syiah perlu ditolakdan dibentras. Di Malaysia, Perlis dan Selangor adalah negeri yang mengambil berat tentang penyelewangan Syiah. Terdapat beberapa orang aktivis Syiah yang cuba menyebarkan fahaman Syiah di Negeri ini. Oleh itu, beberapa kertas kerja telah dibentangkan sebagai siri kulliah akidah terutamanya di beberapa masjid di sekitar Perlis, Pulau Pinang dan Selangor insya-Allah.

Antara pegangan Syiah yang diragui dan di tolak oleh ulama-ulama sunnah di Malaysia dan di dunia;

Syiah Mengkafirkan Para Sahabat
Bukti ini dilihat dalam beberapa kitab besar mereka iaitu:
1. Abu Ja'far berkata:
"Semua manusia (kaum muslimin Ahli Sunnah wal-Jamaah) menjadi Ahli Jahiliyah (kafir/murtad setelah kewafatan Rasulullah) kecuali empat orang, Ali, Miqdad, Salman dan Abu Dzar".[8]
2. Al-Kulaini[9] mensifatkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman telah terkeluar dari kalangan orang yang beriman (murtad/kafir) lantaran tidak melantik Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam wafat.[10] Malah al-Kulaini mengkafirkan seluruh penduduk Mekkah dan Madinah. Menurut Kulaini:
"Penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah dan penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah dengan terang-terang".[11]
Al-Kulaini juga menetapkan dalam kitabnya al-Kafi:
"Sesiapa yang tidak beriman kepada Imam Dua Belas maka dia adalah kafir walaupun dia keturunan Ali atau Fatimah".[12]
3. Al-Majlisi seorang ulama besar Syiah menegaskan:
“Bahawa mereka (Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman) adalah pencuri yang khianat dan murtad, keluar dari agama, semoga Allah melaknat mereka dan semua orang yang mengikut mereka dalam kejahatan mereka, sama ada orang dahulu atau orang-orang kemudian".[13]
Budak Ali bin Husin berkata:
"Saya pernah bertanya kepada Ali bin Husin tentang Abu Bakar dan 'Umar. Maka dia menjawab: Keduanya kafir dan sesiapa yang mencintainya juga kafir".[14]
4. Abu Basir (ulama Syiah) menegaskan:
"Sesungguhnya penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah secara terang-terang dan penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah, lebih buruk tujuh puluh kali dari penduduk Mekkah".[15]
Demikianlah kenyataan, fatwa, kepercayaan, pandangan dan tuduhan jahat para ulama Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah sama ada terhadap ulama atau orang awamnya.

Al-Quran Menurut Syiah
Merka berpendapat Al Quaran asli berada di tangan Ali. Dan buat masa sekarang ini al-Quran yang asli berada di tangan Imam Mahadi al-Muntazar.
Al-Kusyi pula berkata:
"Tidak sedikitpun isi kandungan di dalam al-Quran (yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal-Jamaah sekarang, Pent.) yang boleh kita jadikan pegangan".[16]
Menurut para ulama Syiah:
“Seseorang itu akan dianggap kafir dan masuk neraka kerana tidak mengikut Imam Dua Belas Syiah atau kafir terhadap Syiah”.
Syiah banyak merubah ayat-ayat al-Quran dan tafsirannya. Contohnya ayat:
"Mengapa kamu masuk neraka?"
(Menurut penafsiran ulama Syiah):
"Orang-orang kafir menjawab, Kami tidak solat".
Ulama Syiah merubah tafsirannya yang sebenarnya kepada maksud dan tafsiran:
"Kami (masuk neraka kerana) tidak mengikut Imam (Syiah)".[17]
Begitulah kekarutan, khurafat dan batilnya kepercayaan penganut syiah yang telah disepakati oleh para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai akidah yang sesat lagi menyesatkan.

Hadis Menurut Syiah
Semua Ahlili hadis, seperti Imam Bukhari, Muslim, Turmizi dan yang lainnya ditolak oleh Syiah. Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi Ahli Bait. Menurut Syiah hadis bukan semata-mata dari Nabi tetapi dari Imam Dua Belas yang maksum. Nilai perkataan imam yang maksum senilai dengan wahyu dan sabda nabi.[18]

Syiah Mengkafirkan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
1. Syiah menggelar golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai Nasibi(äóÇÕöÈöí) "Penipu, Pembangkang atau penentang Ali bin Abi Talib" kerana mereka mendahulukan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman sebagai khalifah.
Begitu juga ulama Syiah mengkafirkan pengikut mazhab Syafie, Hambali, Maliki dan Hanafi kerana mereka digolongkan sebagai an-Nasibi. Menurut ulama Syiah lagi:
"Dalam kalangan ulama (Ahli Sunnah) dari Malik, Abi Hanifah, Syafie, Ahmad dan Bukhari semua mereka kafir dan terlaknat".[19]
Keyakinan Syiah yang sesat ini diambil dari keterangan ulama mereka Syeikh Husin al-'Usfur ad-Darazi al-Bahrani. Beliau menegaskan:
"Riwayat-riwayat para imam menyebutkan bahawa an-Nasibi (si Kafir) adalah mereka yang digelar Ahli Sunnah wal-Jamaah".[20]
2. Syiah menganggap seluruh Ahli Sunnah wal-Jamaah kafir yang setara dengan orang-orang kafir musyrikin dan najis. Berkata Abu Qasim al-Musawi al-Khuri (ulama besar Syiah):
"Najis ada sepuluh jenis, yang ke sepuluh adalah orang kafir, iaitu yang tidak beragama atau yang beragama bukan Islam atau beragama Islam menolak yang datang dari Islam. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara murtad, kafir asli, kafir zimmi, Khawarij yang ghalu atau an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)".[21]
Berkata Ruhullah al-Musawi (ulama Syiah):
"Sesungguhnya an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dan Khawarij dilaknati Allah Subhanahu wa-Ta'ala. Keduanya adalah najis tanpa diragukan lagi".[22]
3. Syiah mengkafirkan Ahli Sunnah kerana tidak mengiktiraf (tidak mengimani) Imam Dua Belas. Berkata Yusuf al-Bahrani (ulama Syiah):
"Tidak ada perbezaan antara orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala, RasulNya dan yang kafir kepada para Imam Dua Belas".[23]
Dan berkata Kamil Sulaiman (ulama Syiah):
"Sesiapa yang meyakini para Imam Dua Belas maka dia adalah orang yang beriman dan sesiapa yang mengingkarinya dia adalah kafir".[24]
Syiah menghalalkan darah dan harta Ahli Sunnah. Berkata Muhammad bin Ali Babawaihi al-Qummi, dia meriwayatkan dari Daud bin Farqad:
"Aku bertanya kepada Abu Abdullah 'alaihis salam: Bagaimana pendapat engkau membunuh an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)? Dia menjawab: Halal darahnya akan tetapi lebih selamat bila engkau sanggup menimpakan dengan tembok atau menenggelamkan (mati lemas) ke dalam air supaya tidak ada buktinya. Aku bertanya lagi: Bagaimana dengan hartanya? Dia menjawab: Rampas sahaja semampu mungkin".[25]
Berkata Abu Ja'far ath-Thusi (ulama Syiah):
"Berkata Abu Abdullah 'alaihis salam (Imam as-Sadiq): Ambillah harta an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dari jalan apapun kamu mendapatkannya dan berikan kepada kami seperlima".[26]
Yusuf al-Bahrani berkata (ulama Syiah):
"Dari dahulu sehinggalah sekarang, bahawa an-Nasibi kafir dan najis secara hukum, dibolehkan mengambil segala harta benda mereka bahkan dihalalkan membunuhnya".[27]
Begitulah sikap golongan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mereka gelar sebagai an-Nasibi. Mereka bukan sahaja memusuhi Ahli Sunnah malah mengistiharkan bunuh dan rampas harta benda Ahli Sunnah wal-Jamaah. Dan rampasan tersebut dianggap oleh mereka sebagai ganimah (harta rampasan perang).

Agama Syiah Mewajibkan Taqiyah
Taqiyah atau berpura-pura (dissimulation) adalah satu prinsip yang diyakini oleh syiah Imamiyah. Berpegang kepada taqiyah adalah wajib bagi setiap penganut Syiah. Ianya adalah satu sikap yang menyembunyikan kebenaran yang (kononnya) jika didedahkan akan membawa kemusnahan diri atau agama seseorang Syiah.[28] Pada mulanya taqiyah dilakukan kerana takut terjadinya penindasan dari pihak pemerintah. Tetapi selanjutnya diamalkan untuk menipu, berbohong dan seterusnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya.
Orang-orang Syiah akan menyamar sebagai Ahli Sunnah secara taqiyyah untuk memerangkap Ahli Sunnah yang kurang faham akan agama mereka. Tujuannya supaya dapat dirosakkan fahaman, akidah dan amal ibadahnya.
Abu Ja'far berkata:
"Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Dan tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyah".[29]
Abdullah berkata:
"Wahai Abu 'Umar! Sesungguhnya sembilan persepuluh dari agama terletak pada taqiyyah, tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyyah pada segala sesuatu, kecuali arak dan menyapu sepatu".[30]
Diriwayatkan dari Ali bin Muhammad:
"Wahai Daud! Sekiranya kamu mengatakan bahawa orang yang meninggalkan taqiyah sama seperti orang yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya betullah kata-katamu itu".[31]
Sebenarnya taqiyyah dalam agama Syiah adalah perbuatan nifak, pembuat nifak adalah seorang munafik. Tidak ada hadis sahih yang menghalalkan taqiyah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah. Si Munafik pula dilaknat Allah dan ditempat di neraka yang paling bawah (kerak neraka), maka Ahli Sunnah wal-Jamaah diharamkan dari bertaqiyah.

Syariat Syiah Yang Menyesatkan
Syariat Syiah yang sebenar amat bertentangan dengan syariat Ahli Sunnah wal-Jamaah. Syiah digolongkan oleh Imam Syahrastani di dalam bukunya “Al-Milal Wan-Nihal” dan al-Bagdadi dalam bukunya “Al-Faraq Bain al-Firaq” segabai golongan 72 yang ke neraka, kerana penganut Syiah selain mengkafirkan Amirul Mukminin Abu Bakar, ‘Umar al-Khatab, Uthman radiallahu anhum dan para sahabat yang lain, mereka juga lebih meyakini syariat Daud 'alaihis salam daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam. Abu Ja'far berkata:
"Apabila Imam ghaib (Imam Mahdi) datang, ia akan memerintah dengan hukum syariat Daud (bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam, pent)".[32]

Nikah Mut'ah
Syiah menghalalkan nikah mut'ah seberapa banyak, beberapa kali yang diinginkan dan yang semampu. Mereka menghalalkan nikah mut'ah sehingga ke Hari Kiamat. Sebaliknya Ahli Sunnah wal-Jamaah telah mengharamkan nikah mut'ah sehinggalah ke Hari Kiamat. Antara hadis (hadis-hadis sahih) dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam yang mengharamkan nikah mut’ah ialah:
"Dari Ali (Bin Abi Talib): Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wa-sallam telah melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaibar dan baginda mengharamkan makan daging keldai kampung".[33]
"Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam melarang nikah mut'ah pada hari futuh (pembukaan) Mekkah".[34]
Antara tanda-tanda penganut agama Syiah ialah menghalalkan nikah mut’ah walaupun telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Golongan Syiah telah menyelewengkan hadis-hadis sahih yang mengharamkan mut’ah. Oleh itu, orang-orang beriman yang mengakui sebagai Ahli Sunnah wal-Jamaah perlu membenteras fahaman dan ajaran Syiah kerana Syiah adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan.

Rukun agama Syiah
Rukun iman Agama Syiah berbeza dengan rukum iman Ahli Sunnah wal-Jamaah, kerana rukun iman Syiah hanya lima perkara, iaitu:
1. Beriman kepada keEsaan Allah -
2. Beriman kepada Keadilan -
3. Beriman kepada Kenabian -
4. Beriman kepada Imam -
5. Beriman kepada Hari Kiamat -
Imam Malik secara terang-terangan telah mengkafirkan golongan Syiah kerana golongan ini membenci para sahabat Nabi dan sesiapa yang membenci sahabat Nabi adalah kafir. Hal ini telah disepakati oleh sebahagian besar ulama.[35]
Imam Malik rahimahullah juga pernah menjelaskan tentang Syiah:
"Mereka (Syiah) jangan diajak berbual dan jangan pula diberi perhatian, mereka adalah golongan pembohong".[36]
Imam Syafie rahimahullah pula berwasiat:
"Belum pernah aku saksikan di kalangan manapun manusia yang begitu berani menjadi pendusta dan sebagai saksi-saksi palsu seperti golongan Syiah".[37]
Begitulah fatwa-fatwa para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah terhadap golongan Syiah. Tidak terdapat seorangpun dari kalangan mereka yang menerima Syiah sama ada fahaman atau akidah mereka. Oleh itu, berwaspadalah terhadap gerakan, doktrin dan di’ayah Siyah, kerana pada hakikatnya mereka adalah pembohong yang hanya mengajak kepada kesesatan, pecah-belah dan kehancuran umat Islam. Wallahua’lam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin

http://www.youtube.com/watch?v=zjRsnYAflM8

Asal Usul Syiah di Malaysia:
TARIKH MUNCUL: 1979
TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K.L., Kelantan, Johor, Perak dan Melaka.

TINDAKAN/HUKUMAN:
(a) Difatwakan sesat oleh 5 buah negeri:
Selangor: 19 Januari 1998
No. Warta: Sel. P.U. 10
Tarikh Warta: 24.9.98
Negeri Sembilan: 12 Mac 1998
No. Warta: N.S. P.U. 5
Tarikh Warta: -
P. Pinang: 16 Januari 1997
No. Warta: Pg. P.U.I.
Tarikh Warta: -
W.Persekutuan: 3 April 1997
No. Warta: W.P. PU(B) 106
Tarikh Warta: 27 Julai 1997
Terengganu: 25 September 1997
No. Warta: PUN Tr. (142)
Tarikh Warta: 25 Sept. 97

(b) Majlis Penjelasan Akidah telah diadakan di Kuala Lumpur, Johor dan Perak 1997 tahun 1999. Kursus Pemurnian Akidah kepada Kader Syiah pada Ogos 1998 di Kemunting Perak.

Kisah Syiah di Negeri Selangor:
Berdasarkan kajian dan siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan polis, Syiah di Negeri Selangor dikategorikan seperti berikut :
a) Pusat Pengajian Tinggi
Beberapa buah Pusat Pengajian Tinggi telah dikenal pasti menjadi sasaran Syiah bergerak iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Teknologi Mara.
b) Orang Awam
Hasil penyiasatan JAIS bersama Polis dan JAKIM didapati beberapa orang penyebar fahaman ini telah bergerak cergas dalam kelompok kecil untuk berkempen dari rumah ke rumah. Di antara individu yang telah dikenalpasti ialah Syed Jaafar bin Abdul Hamid Al-Sagof, beliau didapati menyebarkan fahaman ini di Taman Permata dan Taman Melor di Hulu Klang.
c) Menubuhkan Persatuan
Terdapat usaha-usaha kumpulan ini menubuhkan persatuan untuk mengembangkan fahaman Syiah kepada orang ramai yang dikenali dengan nama “Darul Husaini” tetapi pendaftaran ditolak pada 19September 1992 atas nasihat MAIS dan JAKIM.

Di bawah, antara teks yang di copy dari website JAKIM:

Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok pecahan dari umat Islam yang merangkumi lebih kurang 10% dari seluruh umat Islam di dunia1. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan. Tetapi di dalam buku penjelasan ini hanya disebut tiga (3) kumpulan yang terbesar iaitu:
i. Syiah Imam Dua Belas (ja'fariyah)
Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran dan merangkumi hampir 60% daripada penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan Syria.
ii. Syiah Zaidiyah
Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam Lima ini berkembang di Yaman dan hampir 40% daripada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah*.
iii. Syiah Ismailiyah
Kumpulan ini mempunyai Imam Tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika1.

Di Malaysia terdapat tiga (3) kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang Ialu iaitu:
i. Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra)
Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki Kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang (tahun 1996).

ii. Syiah Ismailiah Agha Khan.
Kumpulan yang dikenali dengan nama Kedai Peerbhai ini bergerak di sekitar Lembah Kelang. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

iii. Syiah Ja'fariyah @ Imamiah Ithna Assyariyyah (Imam Dua Belas)
a) Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran.
b) Fahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan fahaman Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi.
c) Beberapa buah kitab utama Syiah telah dijadikan bahan rujukan dan sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia, antaranya:
i) Kasyf al-Asrar
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
ii) AI-Hukumah al-Islamiah
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
iii) Al-Sabah Min al-Salaf
Oleh: Ayatullah al Murtadza az- Zubaidi
iv) AI- Usul Min al-Kaft
Oleh: al-Sheikh Muhammad bin Yaacob al-Kulaini (thn. 1338H)
v) Tahrir al- Wasilah
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
vi) Al-Murajaat
Oleh: al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi
vii) Peshawar Nights
Oleh: al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin
viii) Mafatih al-jittan
Oleh: Sheikh Abbas al-Qummi
ix) Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan ljtihad)
Oleh: al-Hasan bin Yusuf al- Mutahhar al-Hulliyy, diterjemahkan oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
x) Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a.s?
Oleh: Syeikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki - diterjemah oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
xi) Al-Sahabah
Oleh: Haidar
xii) Ahlu al-Bait
Oleh: Dr. Mahfuz Mohamed

Pengaruh fahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor. Di Malaysia, pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang.
Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari fahaman dan ajaran Syiah ini ialah:
i. Adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran.
ii. Wujudnya kes kahwin Mut'ah
iii. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah
iv. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah terutama golongan ahli politik.
v. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan, pengkebumian dan sebagainya

Rantau Asia Tenggara, khususnya Malaysia adalah rantau yang hening dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebarang usaha untuk memasukkan fahaman selain dari Ahli Sunnah Wal Jamaah terutama Syiah di kalangan penduduk rantau ini pasti akan menggugat keharmonian masyarakat.

Negara-negara yang mempunyai penganut Syiah, telah menimbulkan ketidakstabilan rakyat dan pentadbiran di negara tersebut. Penganut Syiah akan selama-lamanya cuba mengembang dan mempengaruhi pegangan mereka ke atas pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka tidak mahu tunduk kepada pemerintahan dan pentadbiran Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang bersidang pada 3 Mei 1996 telah membuat keputusan iaitu:
Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah, Syariah dan Akhlak.

Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa aj aran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.

Dari kesimpulan, kenyataan JAKIM di atas, tidaklah jelas dan tidak kukuh tentang pengharaman Syiah di Malaysia, seperti pengharaman yang dikenakan kepada Al Arqam dan ajaran-ajaran sesat yang lain. Sebab itu, mungkin tidak ada tindakan serius diambil oleh JAKIM dan tiada pembasmiannya yang menyeluruh. Dan Ajaran Syiah walaupun dikatakan sesat, tetapi masih seperti dilindungi…

16 pengikut syi ah gagal beri keterangan

Seramai 16 orang pengikut Syiah gagal hadir memberi keterangan kepada pegawai siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) sejak proses itu bermula 16 Disember lalu.
Penolong Pengarah Perancangan dan Strategik Bahagian Pengurusan Penguatkuasaa JAIS Sharom Maarof berkata, mereka gagal hadir pada 16 Disember (seorang), 17 Disember (seorang) 20 Disember (7 orang) dan 21 Disember (7 orang).

Hanya seorang hadir dalam proses merakamkan keterangan hari ini, tambahnya.

"Kita telah menghantar notis hadir kepada 128 pengikut Syiah yang ditahan di Gombak untuk memberikan keterangan (hadir) pada tarikh mereka ditahan 15 Disember lalu.

"Ada antara mereka yang hadir awal daripada tarikh notis diberikan dan memberikan keterangan kepada pegawai siasatan JAIS.

"Selebihnya (16 orang) sekiranya mereka gagal hadir pada keesokan harinya, mereka akan dikenakan tindakan mahkamah," katanya kepada Malaysiakini petang tadi.

Setakat hari ini, seramai 102 daripada 128 pengikut Syiah yang ditahan oleh JAIS telah disoalsiasat kerana didakwa terlibat dalam ajaran tersebut.


Isu Syiah mula meletus apabila seramai 128 pengikut Syiah ditahan di sebuah rumah kedai di Taman Seri Gombak, Batu Caves pada Rabu lalu, dipercayai tangkapan terbesar melibatkan pengikut ajaran itu.

Berhubung pendakwaan pula, Sharom berkata, pihaknya akan menghantar laporan kepada pendakwa raya pada minggu hadapan bagi sebutan kes di mahkamah.

"Mereka yang gagal hadir akan dikenakan tindakan saman mahkamah," katanya lagi.

syi ah,asyura dan karabala

Kedatangan 10 Muharam sering ditunggu-tunggu oleh penganut Syiah. Mereka seringkali mengaitkannya dengan semangat Asyura dan Karbala. Sehinggakan sesetengah penganut Syiah mengambil kesempatan menjadikan 10 Muharam sebagai hari memerangi Zionis.

Apakah umat Islam perlu disyiahkan terlebih dahulu agar Zionis mampu ditumbangkan?

Menyeru umat Islam di sebuah negara berpegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah (ASWJ) supaya meniru sambutan Asyura dengan mengingati peristiwa Karbala seperti di Iran, Iraq dan Pakistan adalah sesuatu yang biadap.

Sesetengah penganut Syiah cuba beralasan dengan mengiaskan sambutan tersebut tiada bezanya dengan sambutan Maal Hijrah yang juga tiada dalilnya menurut al-Quran dan al-sunnah.

Kiasan palsu yang direka-reka ini langsung tidak mengenai 'illah (alasan) antara dua sambutan tersebut. Bukankah sambutan Maal Hijrah adalah sambutan memperingati perjuangan Rasulullah SAW dan umat Islam dalam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah al-Munawwarah.

Tiada sesiapa pun di kalangan umat Islam tanpa mengira apa jua ideologi dan mazhab yang mengingkari fakta sejarah ini. Justeru, apa pula 'illah sambutan mengingati peristiwa Karbala diadakan?

Perjuangan apakah sebenarnya yang mahu dibangkitkan melalui peristiwa tersebut? Atau ia hanya satu bentuk penyesalan dan keinsafan yang kononnya mahu ditonjolkan oleh satu pihak terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri!

Bidaah Asyura tajaan Syiah

Mengaitkan hari Asyura iaitu 10 Muharam sebagai hari memperingati peristiwa Karbala adalah amat menyalahi konsep kesyukuran yang dinyatakan oleh Nabi SAW pada hari tersebut.

Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang sahih: Rasulullah SAW tiba di Madinah, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura (tanggal 10 Muharam), maka beliau bertanya: "Hari apakah ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya, maka Musa a.s berpuasa pada hari itu kerana syukur kepada Allah. Dan kami berpuasa pada hari itu untuk mengagungkannya". Nabi SAW bersabda: "Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian", maka Nabi berpuasa Asyura dan memerintahkan puasanya. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Namun apabila syahidnya Saidina Husin r.a di bumi Karbala pada 10 Muharam tahun 61 hijrah, tercetuslah satu bidaah yang menyesatkan. Asyura mula dijadikan oleh Syiah sebagai hari berkabung, duka cita, dan menyiksa diri sebagai ungkapan daripada kesedihan dan penyesalan.

Pada setiap kali Asyura, mereka memperingati kematian Saidina Husin dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berkumpul sambil menangis dan meratapi bagaikan histeria.

Mereka juga mengadakan perarakan di jalan-jalan dan pasar-pasar sambil memukul tubuh dengan rantai besi, melukai kepala dengan pedang, mengikat tangan dan sebagainya. (Al-Tasyayyu' Wasy-Syi'ah, Ahmad al-Kisrawiy al-Syi'iy, hal. 141, Tahqiq Dr. Nasyir al-Qifari).

Persoalannya mengapakah Syiah tergamak melakukan perbuatan sehingga ke tahap yang sedemikian rupa? Apakah pendorong yang menyebabkan peristiwa Karbala menjadi sesuatu yang amat signifikan bagi puak Syiah?

Jawapannya mudah. Ini kerana Syiah sendiri adalah pencetus kepada peristiwa pembunuhan Saiyidina Husin di Karbala!

penularan revolusi kefahaman dajjal

Inilah yang dikatakan pegangan ahli sunnah yang yang menjadi prinsip pegangan serta ikutan yang jauh dari persimpangan aqidah sebenar serta tertolak dari syariat Islam. Namun ketaksuban dalam beragama serta diada-adakan sesuatu yang bukan daripada kehendak agama adalah sesuatu yang tertolak sebagaimana hadis Dari Aisyah r.a katanya: Rasullullah SAW bersabda:
"Brg siapa yg mengada2kan dlm pekerjaanku ini(dlm agama) apa yg tiada di dlmnya,maka ia ditolak, sahih bukhari no. 1250
Ketaksuban anak-anak muda ini telah menjadi sesuatu keraguan serta kegusaran kita apabila yang haq dan yang batil berada dalam satu kepompong yang bakal mengakibatkan bencana yang mampu merosakkan aqidah sekiranya perkara ini tidak dipandang serius oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab. Penularan fahaman dajjal syiah ini telah menular masuk ke malaysia seperti cendawan mekar yang ditumbuh dini hari. Dimanakah kita yang sering memperjuangkan aqidah sunnah wal jamaah, yang menuduh orang itu ini wahabi?...ayuh bangunlah selamatkan generasi yang suci dari kekotoran fakta serta pegangan syariat sebenar berteraskan Al Quran dan Sunnah.

Perjuangan konspirasi dajjal ini telah mendapat tempat saban hari dimata masyarakat umat islam dengan revolusi islam yang telah dipandang oleh masyarakat dunia sebagai paksi yang mampu menzahirkan islam yang sebenar walhal mereka inilah dajjal sebelum timbulnya dajjal yang akan menyesatkan lagi tersesat kelak. kelantangan penulis-penulis dajjal syiah ini telah mendapat tempat dengan karya yang tidak bertepatan dengan sumber rujukan asal agama iaitu AlQuran dan Sunnah.Ayuh bangunlah selamatkanlah diri kita serta seluruh umat yang hari ini mencari agama sebenar demi tujuan hidup yang kekal abadi di kampung akhirat kelak. wallhualam.

Setiap perkataan yang terbaik adalah kalamullah dan setiap perbuatan adalah mengikut cara Nabi Muhammad SAW dan setiap apa yang diadakan -adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu adalah neraka. (Bukhari,Nasaei)

ajaran islam syi ah bawa ancaman besarr

SEJAK kebelakangan ini pengaruh ajaran sesat Syiah Imamiyyah/Ja'fariyyah yang berpusat di Iran semakin berkembang di negara ini. Ajaran itu sudah di fatwa sebagai ajaran sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Kerajaan sudah menahan beberapa tokoh mereka mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan selepas dibebaskan tokoh berkenaan dipercayai terus aktif mengembangkan Syiah.
Syiah dibawa masuk ke negara ini menerusi agenda Revolusi Iran yang sedang pesat berkembang di seluruh dunia dengan helah menyatukan barisan umat Islam dan memusuhi Amerika dan Zionis. Selepas Khomeini berkuasa di Iran, pendokong ‘gerakan Islam’ sudah menghantar anak Melayu ke Iran bagi mempelajari agama Syiah dan meniru semangat mereka untuk menumbangkan Amerika.
Padahnya, anak Melayu inilah yang membelakangi tabir markas Syiah Melayu dengan bantuan daripada beberapa usahawan dari Iran.


Menurut penyelidikan markas Syiah di Malaysia dibiayai secara langsung oleh kerajaan dan ahli perniagaan Iran. Menerusi markas itu aqidah Syiah disebarkan dengan meluas tanpa sebarang tindakan berkesan JAKIM, Jabatan Agama Negeri dan pihak berkuasa tempatan.

Hasilnya lahirlah beberapa tokoh profesional Syiah di kalangan keluarga berpengaruh, pensyarah agama, kelompok profesional, pakar perubatan alternatif, hinggalah golongan guru agama sekolah.

Kelompok Syiah ini sedang berusaha dengan gigih mendampingi tokoh berpengaruh tanah air bagi mendapatkan hak pengiktirafan status agama mereka dan mendapatkan kebenaran untuk merayakan upacara agama secara terbuka.
Sekiranya mereka diberi kebebasan itu maka akan bergema laungan cacian dan maki hamun kepada sahabat dan isteri Nabi di jalan raya seperti mana yang menjadi kebiasaan di Iran, Iraq, Pakistan dan Lubnan.

Paling menakutkan ialah upacara ‘Husayniyyat’, iaitu melibas pedang dan memukul dada pada tubuh sendiri akan berleluasa pada hari kebesaran Syiah. Maka di sinilah bermulanya peperangan sebenar Syiah-Sunnah yang penuh berdarah.

Kita mencadangkan pihak universiti memperhebatkan kajian dan seminar mengenai kesesatan ajaran Syiah dan jabatan agama perlu menjelaskan kepada masyarakat bahaya ajaran Syiah.

Pihak berkuasa pula perlu bertindak ke atas pergerakan itu seperti yang dilakukan terhadap ajaran sesat yang lain sebelum ini.

persamaan syi ah ,nasrani dan yahudi

Dalam shalat, kita senantiasa memohon kepada Allah agar dikaruniakan hidayah atau petunjuk kepada Shirathal Mustaqim (jalan yang lurus). Sebuah permohonan yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Karenanya, seorang hamba diwajibkan berdoa kepada Allah memohon hidayah ini pada setiap rakaat dalam shalatnya, karena butuhnya dia kepada hidayah tersebut.

Hidayah yang dimaksud dalam ayat adalah petunjuk taufiq kepada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surga-Nya. Yaitu petunjuk untuk menjalankan ajaran dien ini dengan ilmu dan amal. Bentuknya, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, demikian yang dijelaskan Syaikh Abdul Rahman bin Nashir bin al Sa'di dalam tafsirnya.

Jalan petunjuk ini telah ditempuh oleh para nabi, shiddiiqiin, syuhada', dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj al Sunnah jilid pertama juga menjelaskan demikian. Bahwa Shirathal Mustaqim dalam QS. Al-Fatihah: 7, mencakup dua perkara: mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Lalu beliau menyimpulkan, bahwa orang yang keluar dari Shirathal Mustaqim hanya mengikuti perasangka dan hawa nafsu. Inilah kondisi ahli bid'ah, di antaranya kaum Syi'ah Rafidlah.

Sesungguhnya kesesatan bersumber dari dua hal, yaitu jahil dan mengikuti hawa nafsu. Jahil adalah perilaku orang Nashrani yang meninggalkan kebenaran karena bodoh dan tersesat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah perilaku orang Yahudi yang mengetahui kebenaran lalu meninggalkannya. Karenanya, kita berdoa agar tidak dijadikan seperti mereka, ". . . bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. Al Faatihah: 7)

Mereka yang dimurkai adalah orang Yahudi. Sedangkan mereka yang sesat adalah orang Nashrani. Dan Syi'ah menyerupai Yahudi dalam keburukan dan mengikuti hawa nafsu; dan menyerupai Nasrani dalam masalah ghuluw (melampai batas) dan kebodohan.

Imam Asy-Sya'bi memiliki beberapa perkataan tentang Syi'ah Rafidlah:

§ Kalau seandainya Syi'ah dari jenis binatang, ia sebagai keledainya.

§ Kalau dari jenis burung, ia sebagai burung rukham.

§ Siap membayar berapa saja pada orang yang mau membuat riwayat dusta tentang Ali.

§ Masuk Islam didasari kebencian terhadap pemeluknya.>
Kesamaan Antara Syi'ah Dengan Yahudi :

Ø Orang Yahudi mengatakan yang layak memegang kekuasaan adalah keluarga Dawud. Sedangkan kata Syi'ah; tidak layak menduduki imamah (kekuasaan) kecuali anak turun 'Ali bin Abi Thalib (Ahlul Bait).

Ø Orang Yahudi meyakini tidak ada jihad di jalan Allah sehingga al-Masih Ad-Dajjal keluar dan membawa pedang yang diturunkan di tangan dari langit. Sedangkan orang Syi'ah berkeyakinan tidak ada jihad di jalan Allah sehingga Imam Mahdi (Imam kedua belas mereka) keluar dan ada yang mengomando dari langit.

Ø Orang Yahudi mengakhirkan shalat sampai munculnya bintang-bintang. Sedangkan orang Syi'ah Rafidlah mengakhirkan shalat Maghrib sampai munculnya bintang-bintang.

Ø Mereka menyimpangkan dan merubah kitab Taurat. Sedangkan Rafidlah menyimpangkan dan merubah kitab suci Al-Qur'an.

Ø Dalam Syari'at Yahudi, wanita yang ditalak (cerai) tidak memiliki 'iddah. Begitu juga yang diterapkan orang Syi'ah dalam nikah mut'ah.

Ø Orang Yahudi tidak murni dalam mengucapkan salam kepada kaum mukminin, yaitu dengan as-sam 'alaikum (kematian atas kalian). Begitu juga perilaku Syi'ah Rafidlah terhadap kaum mukminin selain golongan mereka, khususnya Ahlus Sunnah.

Ø Orang Yahudi mengharamkan ikan yang tidak bersisik dan belut. Mereka juga mengharamkan kelinci (mermut), kancil, limpa dan biawak. Begitu juga golongan Syi'ah Rafidlah mengharamkan semua itu.

Ø Orang Yahudi mengingkari bolehnya mengusap khuf (kaos kaki/sepatu slop) dalam bersuci. Begitu juga Rafidlah.

Ø Orang Yahudi menghalalkan harta seluruh manusia selain golongan mereka, boleh menipu mereka dan menghalalkan darah mereka. Begitu juga Syi'ah Rafidlah terhadap golongan selain mereka, khususnya terhadap Ahlu Sunnah.

Ø Orang Yahudi membenci Malaikat Jibril 'alaihis salam. Mereka mengatakan: "ia musuh kami dari golongan Malaikat." Sedangkan golongan Syi'ah Rafidlah mengatakan malaikat Jibril 'alaihis salam telah salah alamat ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yang seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib.

Ø Orang Yahudi tidak mengakui thalaq wanita kecuali di kala haid. Begitu juga Rafidlah mengakui thalaq (perceraian) ketika si wanita dalam keadaan haid.

Ø Yahudi tidak memberikan mahar bagi pasangan wanita mereka, mereka hanya memberikan mata' pada mereka. Seperti itulah perilaku Rafidlah dalam nikah mut'ah.

Ø Mereka sedikit menceng dari kiblat dan mengangguk-angguk dalam shalat. Begitu juga Syi'ah Rafidlah.

Ø Orang yahudi dibenarkan menipu orang kafir (selain golongan mereka), kalau perlu bersikap bersikap munafik (dua muka) terhadap mereka. Begitu juga orang Yahudi yang murtad akan diperlakukan seperti orang kafir, kecuali jika dilakukan hanya untuk berpura-pura (taqiyyah) saja untuk mengelabuhi orang lain. Itulah konsep ajaran taqiyyah Syi'ah Rafidlah.


Kesamaan Syi'ah Dengan Nasrani

Nasrani meyakini kaum Hawariyun dan pengikut Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Ibrahim dan Musa, bahkan lebih mulia dari seluruh Nabi dan rasul. Mereka juga meyakini kaum Hawariyun adalah rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah. Bahkan mereka berkata: "Allah adalah al-Masih dan al-Masih adalah adalah anak Allah." Sedangkan Syi'ah Rafidlah meyakini imam dua belas lebih mulia dan utama daripada sahabat Muhajirin dan Anshar. Bahkan golongamn ekstrim mereka para imam lebih mulia daripada para Nabi, karena mereka memiliki sifat ketuhanan sebagaimana keyakinan kaum Nasrani terhadap al-Masih.

Nasrani meyakini bahwa agama ini diserahkan kepada para pendeta dan rahib. Halal adalah apa yang mereka halalkan, dan haram adalah apa yang meraka haramkan. Dan agama adalah apa yang mereka syari'atkan. Sedangkan kaum Syi'ah Rafidlah meyakini bahwa dien ini diserahkan kepada para imam, halal dan haram sesuai ketentuan mereka dan agama adalah apa yang mereka syariatkan.


Kelebihan Yahudi Dan Nashrani Atas Syi'ah Rafidlah:

·Menurut Yahudi; orang yang paling baik adalah sahabat Nabi Musa 'alaihis salam.

·Menurut Nasrani; orang paling baik adalah sahabat Nabi Isa 'alaihis salam, hawariyyun, penolong nabi Isa 'alaihis salam.

·Sedangkan menurut Syi'ah; orang yang paling buruk adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka diperintahkan untuk beristighfar (memintaka ampun) untuk para sahabat, tapi mereka malah mencela para sahabat dan menghunuskan pedang kepada mereka sampai hari kiamat.

AKu CInta bukan suka pada dia...tapi dia x menerimaku...

sukanya;)


Di hadapan orang yang kita cinta, hati kita akan berdegup kencang.
Tapi di depan orang yang kita suka, hati kita akan gembira.


Di depan orang yang kita cinta, musim sentiasa berbunga-bunga.
Di depan orang yang kita suka, musim itu cuma berangin sahaja.


Jikalau kita lihat di dalam mata orang yang kita cinta, kita akan kaku.
Jikalau kita melihat mata orang yang kita suka, kita akan tersenyum.


Di depan orang yang kita cinta, lidah kelu untuk berkata-kata.
Di depan orang yang kita suka, lidah bebas berkata apa sahaja.


Di depan orang yang kita cinta, kita menjadi malu.
Di depan orang yang kita suka, kita akan tunjukkan imej yang sebenar.


Kita tidak boleh merenung mata orang yang kita cinta.
Tapi kita selalu merenung mata orang yang kita suka.


Bila orang yang kita cinta menangis, kita akan turut menangis.
Bila orang yang kita suka menangis, kita akan membuat dia gembira.Perasaan cinta bermula dari kata.
Perasaan suka bermula dari telinga.

Jadi, jikalau kita berhenti menyukai seseorang yang kita suka. Umpama kita membuang telinga kita. Tapi jika kita cuba menutup mata. Cinta berbuah menjadi airmata. Setiap orang akan mengalami ini dalam hidup mereka.Hmm..adakah itu cinta atau suka?perasaan yang tidak pernah ku rasa bila bersama orang lain selainnya…walaupun kami hanya seketika, banyak yang kepelajari dalam hubungan sementara itu. Walaupun hari- hari menatap wajahnya, tp perasaan cinta itu tetap ada.tidak pernah sekelumit pun hilang dari hati ini. tp,ketentuan smua hanya ditentukan olehNYA. Kita hanya merancang tapi TUHAN juga yang menentukan perjalanan hidup kita. Dan sesungguhnya kita masih berbalik kepada kata-kata yang baik itu dari ALLAH dan yang buruk itu dari kita sendiri…

Sabtu, 15 Januari 2011

sifat api neraka dan ahlinya

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanatnya dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Api Neraka telah dinyalakan selama seribu tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun hingga putih, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam gelap kelam."

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud : " Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli Neraka iaitu seorang yang bersandal (selipar) dari api Neraka, dan dapat mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api, dan giginya berapi dan di bibirnya ada wap api, dan keluar ususnya dari bawah kakinya, bahkan ia merasa bahawa dialah yang terberat siksanya dari semua ahli Neraka, padahal ia sangat ringan siksanya dari semua ahli Neraka."

Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik r.a. berkata : "Jibril datang kepada Nabi s.a.w. pada saat yang tiada biasa datang dalam keadaan yang berubah mukanya, maka ditanya oleh Nabi s.a.w.'Mengapa aku melihat kau berubah muka?' 

Jawabnya 'Ya Muhammad aku datang kepadamu pada sa'at di mana Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api Neraka, maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa Neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya.'

Lalu Nabi s.a.w. bersabda : 'Ya Jibril jelaskan kepadaku sifat Jahannam!'

Jawabnya, 'Ya ketika Allah menjadikan Jahannam maka dinyalakan selama seribu tahun, sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun hingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli Neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut Allah dalam al-Qur'an itu diletakkan di atas bukit nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh.'

'Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa nescaya akan terbakar orang-orang yang dihujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan perhiasan besi, dan minumannya air panas  campur nanah, dan pakaiannya potong-potongan api. Api Neraka itu ada mempunyai TUJUH pintu, tiap-tiap pintu ada bahagian yang tertentu dari orang lelaki dan perempuan.'

Nabi s.a.w. bertanya 'Apakah pintu-pintu bagaikan pintu-pintu rumah-rumah kami?'

Jawabnya : " Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya dari bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan tujuh puluh ribu tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain tujuh puluh kali lipat ganda, maka digiring ke sana musuh-musuh Allah sehingga bila telah sampai ke pintunya disambut oleh Malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu, maka rantai itu di masukkan ke dalam mulut mereka hingga tembus ke dubur, dan diikat tangan kirinya ke lehernya, sedang tangan kanannya dimasukkan dalam dada dan tembus ke bahunya, dan tiap manusia diganding dengan syaitannya lalu diseret tersungkur mukanya sampai dipukul oleh para Malaikat dengan pukul besi, tiap mereka ingin keluar kerana sangat risau maka ditanam ke dalamnya, kemudian Nabi s.a.w bertanya'Siapakah penduduk masing-masing pintu?'

'Jawabnya : 
Pintu yang terbawah (pertama) untuk orang-orang Munafik, dan orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa a.s. serta keluarga Fir'aun sedang namanya Alhawiyah.

Pintu kedua, tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. 

Pintu ketiga, tempat orang-orang Shobi'in bernama Saqar.

Pintu keempat, tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Ladha.

Pintu kelima, orang Yahudi bernama Huthomah.

Pintu keenam, tempat orang Kristian (Nashara) bernama Sa'ier.

Kemudian Jibril diam segan pada Rasulullah s.a.w. sehingga Nabi s.a.w. tanya : "Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh?'

Jawabnya'Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertaubat'. Maka Nabi s.a.w jatuh pingsan ketiaka mendengar keterangan itu, sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi s.a.w di pangkuan Jibril sehingga sedar kembali, dan ketika sudah sadar Nabi s.a.w bersabda ; "Ya Jibril sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam Neraka?

Jawabnya ; 'Ya , iaitu orang yang berdosa besar dari umatmu.'

Khamis, 13 Januari 2011

9 jenis wanita yang perlu kita jauhi

Bismillahirrahmanirrahim…Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang.

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH…  

Renungan bersama untuk kita semua

LELAKI SERING DIGAMBARKAN SEBAGAI SEORANG YANG EGO, KERAS HATI DAN PEMBULI SEMENTARA WANITA PULA DIGAMBARKAN SEBAGAI MAKHLUK LEMAH LEMBUT DAN PERLUKAN PERHATIAN DARI LELAKI SEPENUHNYA.

Tetapi awas, bukan semua kejadian begitu sebaliknya 9 sikap ini perlu anda beri perhatian tentang wanita. Cuba semak, apa sikap wanita yang perlu lelaki jauhi!

1. Perasan cantik

Wanita ini, beranggapan amat mudah mencairkan hati lelaki dengan kecantikan yang mereka ada. Lebih malang, ada yang menjadikan wajah cantik sebagai aset dan bergelar pisau cukur dengan mengikis harta lelaki kaya yang begitu mendambakan layanan wanita cantik. Biasanya golongan cantik ini percaya, wajah mereka boleh memberikan mereka apa saja termasuklah cinta.

2. Punya ‘sugar daddy’

Dalam kehidupan di kota yang serba-serbi memerlukan wang ada wanita yang sanggup mendampingi lelaki kaya demi kesenangan hidup. Mereka sanggup menyerahkan tubuh badan memberikan layanan seks demi wang biar pun haram di sisi agama. Lelaki yang merasakan ia satu peluang yang sukar dilepaskan pula sanggup menabur wang untuk kepuasan nafsu mereka.

3. Pandai ambil kesempatan

Bagi mereka, setiap peluang perlu direbut dengan pantas tanpa mengambil kira sama ada ia hak orang lain atau tidak. Kalau tidak, masakan muncul kisah tunang dirampas, suami diambil wanita lain dan sebagainya.

4. Suka mengongkong

‘Queen control’ inilah gelaran paling sinonim dengan wanita sedemikian. Mereka suka mengawal semua pergerakan pasangannya, dengan siapa suami keluar, balik jam berapa dan macam-macam lagi. Suami yang mendapat isteri begini dikatakan sering menjadi bahan jenaka jika sanak saudara berkumpul.
Cuba bayangkan, ketika sedang minum di kedai mamak bersama rakan lelaki, isteri menelefon menyuruh anda balik segera sedangkan teh tarik baru saja terhidang. Suami mana yang tidak stres. Wanita ini bersikap demikian kerana cemburu dan tidak mahu suami mempunyai wanita lain.

5. Mahu Sempurna

Sikap wanita yang mahukan kesempurnaan juga merimaskan. Bagi mereka, setiap perbuatan orang lain adalah salah dan hanya mereka saja yang betul. Malah bagi mereka, tiada orang lain yang sempurna kecuali mereka. Bayangkan jika anda mempunyai isteri begini, alamatnya makan hatilah selama bersama.

6. Selekeh 

Jangan ingat lelaki saja yang selekeh tetapi ada juga wanita yang tidak tahu menjaga penampilan diri. Bagi mereka, cukup berkain batik saja bila di rumah atau memakai baju kaftan seharian walau pun suami ada di rumah. Sebaiknya, biar tidak cantik tetapi pandai menjaga penampilan diri.
Begitu juga halnya dengan wanita yang tidak mempedulikan apa kata-kata orang tentang penampilannya itu, ia juga bahaya. Mereka tidak dapat membuat penilaian tentang diri sendiri selain mengabaikan cakap-cakap orang tentang mereka juga.

7. Suka mengharap

Ada sesetengah wanita yang tidak mampu membuat sebarang keputusan untuk diri mereka dan terlalu mengharapkan orang lain memberikan jawapan bagi diri mereka. Biasanya wanita begini kalau ditinggalkan suami, hidup mereka lebih merana kerana terlalu mengharap.

8. Terlalu cemburu

Lebih teruk lagi jika cemburu buta. Wanita ini biasanya akan menyerang pasangan sebelum sempat memberi penjelasan. Cemburu ini biasanya akan menjadi perosak kepada sebuah perhubungan. Malah ada yang sanggup memutuskan perhubungan kerana tidak sanggup berdepan dengan kerenah wanita cemburu.

9. Tidak berhati-hati

Bayangkan, apabila anda tidak berhati-hati dalam setiap perbuatan dan kata-kata, ia tentu saja akan melukakan hati orang lain.


Wallahu a'lamu bi al-shawab......

Followers